II.Öğretim Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Belgeleri

İngilizce dil yeterlik belgesi

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonuçları (ALES/GRE/GMAT)

Diploma veya mezuniyet belgesi

Disiplin sicil belgesi

Resmi transkript (ıslak imzalı veya elektronik imzalı)

Referans mektubu

Amaç yazısı (Statement of Purpose)

Öz geçmiş

Başvuru ücreti


"Boğaziçi Üniversitesi'nde bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenci Üniversite ile ilişiğini kesmeden aynı lisansüstü programa tekrar başvuru yapamaz, bu şekilde olan başvurular işleme alınmayacaktır."

 

İngilizce dil yeterlik belgesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce' dir.

Adayların İngilizce dil bilgilerini, Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gereklidir.


Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlik Sınavı (BUEPT)

İngilizce Dil Yeterlik Sınavı (BUEPT) Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından verilmektedir.

BUEPT sınavına girecek adayların, sınav tarihinden önce YADYOK' a sınav başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Daha önce TOEFL® ya da IELTS sınavına katılıp sınavın genel toplamından gerekli olan puanı alan ancak yazma bölümünden gerekli puanı alamayan adayların, TWE sınavına katılabilmeleri için TOEFL® ya da IELTS sınav sonuç belgesini YADYOK' a sunarak sınav başvurusu yapmaları gerekir. TWE sınavında başarılı oldukları takdirde İngilizce yeterliklerini almış olurlar.

BUEPT ve TWE sınavları hakkında YADYOK web sayfasından bilgi alınabilir. (yadyok.boun.edu.tr)

Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.


TOEFL®

TOEFL® (PBT) 550, TWE 4.5

TOEFL® (IBT) 79, TWE 22

Evde TOEFL® (IBT) 79, TWE 22

Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.


International English Language Testing System (IELTS)

IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5

Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

 

İngilizce Dil Yeterlik Sınavından Muafiyet

İngilizce Dil Yeterlik Sınavından Muafiyet için bakınız:

“Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği” (Madde 10)

 

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları (ALES/GRE/GMAT)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES)

Adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurulan programın puan türünde ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Bazı Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ise ALES koşulu aranmamaktadır.

ALES sınav sonuçları beş yıl geçerlidir.

Graduate Record Examination (GRE) / Graduate Management Aptitude Test (GMAT)

ALES sınav sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ve/veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Bazı programlarda ALES’e ek olarak GRE veya GMAT sınav sonuçları da istenmektedir.

GMAT ve GRE sınav sonuçları  geçerlilik süresi beş yıldır.

GRE ve/veya GMAT resmi sınav sonuçlarının doğrudan Boğaziçi Üniversitesi’ne gönderilmesi gereklidir. (Boğaziçi Üniversitesi GRE kodu 3205, GMAT kodu 0796 dır.)

 

Diploma veya mezuniyet belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın bir lisans programından mezun veya mezun olabilecek durumda olması gerekir.

Mezun olan adayın başvuruda diploma veya mezuniyet belgesini, henüz mezun olmamış (Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden istenmiyor) adayın ise mezun durumunda olduğunu gösteren, üniversitesinden alınmış resmi yazıyı başvuruda sunması gereklidir.

Lisans veya Yüksek Lisans derecesini yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alan T.C. vatandaşlarının denklik belgelerini, yabancı uyrukluların ise Yükseköğretim Kurulu'ndan almış oldukları tanınma belgelerini sunmaları gerekir. 

 

Disiplin sicil belgesi

Yurt içindeki bir üniversiteden gelen adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir (Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarından istenmiyor).

Disiplin sicil durumu öğrenci belgesi veya transkript üzerinde yazılı olan adayın ayrıca yazı almasına gerek yoktur.

 

Resmi transkript

Dersleri ve notları gösterir resmi transkript belgesi başvuruda sunulmalıdır.

 

Referans mektubu

Tüm lisansüstü program başvurularında en az iki adet referans mektubu istenir.
Başvuru formunda referans mektubu alınacak en az iki kişinin adı, soyadı ve e-posta adresi belirtilir. Başvuru gönderildikten sonra, iletişim bilgileri verilen kişilere referans mektuplarının nasıl iletileceği ile ilgili otomatik e-posta gönderilir. Referans mektubunu verecek olan kişiler sistem üzerinden referans mektubunu ulaştırdığında başvuru sahibine e-posta ile referans mektubunun ulaştığı bilgisi gönderilir. Başvurulan programa ait özel bir referans formu varsa bu formun temin edilip referans yazacak kişiye ulaştırılması adayın sorumluluğundadır.

 

Amaç Yazısı (Statement of Purpose)/Araştırma Önerisi/Öz geçmiş

Programa katılma amacını belirten İngilizce olarak yazılmış bir amaç yazısı sunulmalıdır.

Bazı programlar için yazılı araştırma önerisi sunulmalıdır.

Bazı programlar için öz geçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır.

 

Başvuru ücreti

Programlara başvuru ücreti: 200.00 TL dir. Yurt dışından yapılacak ödemeler için 50 € veya 50 $ dır.

Her program başvurusu için ayrı bir başvuru ücreti ödenmelidir.

Başvurulacak program kontenjan açmışsa ve başvuru koşulları sağlanıyorsa başvuru ücreti yatırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru ücreti iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru yaptığı tarihte Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı olan adaylardan başvuru ücreti alınmaz.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olup başvurduğu dönemde kayıt yaptırmamış olan adayların, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının ve Boğaziçi Üniversitesi dışından gelen adayların başvuru ücreti ödemesi gerekmektedir.

Başvuru ücreti ödemesi hakkında bilgi için Elektronik Başvuru Sistemi Kılavuzu’na bakınız.

 

Kabul Kararı

Lisansüstü Programlara başvuru yapan adayların kabul kararları Üniversitemiz web sayfası duyurular başlığı altında, ilgili Enstitüler tarafından ilan edilir.

 

Öğrencilere uygulanan öğrenim ücretleri/öğrenci katkı payı hakkında bilgi almak için tıklayınız.