Başvuru için gerekli belgeler

Başvuru formu

SAT sınav sonuç belgesi

ÖSYS sonuç belgesi
(Yabancı uyruklu olup, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılmış adaylar için)

Lise not belgesinin aslı (transkript)

Lise diploması fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

İngilizce dil yeterlik belgesi

Amaç Yazısı (Statement of Purpose)

Pasaport fotokopisi

Başvuru ücreti dekontu

 

Başvuru Formu

Başvuru formu indirilerek ilgili alanlar doldurulmalıdır.

 

Scholastic Aptitude Test (SAT) sınav sonucu 

Adayların, Scholastic Aptitude Test (SAT) sınavından asgari puanı almış olmaları gerekmektedir. Scholastic Aptitude Test (SAT) sınavında “Math” testinde 40 üzerinden en az 35.5 puan, “Math” ve “Reading” testlerinde 80 üzerinden en az 65 toplam puan almış olma koşulu aranmaktadır. Sınav sonucunun geçerlilik süresi iki yıldır.

 

ÖSYS sınav sonucu 

Yabancı uyruklu olup, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılan adaylar, SAT sınavı yerine ÖSYS sınav sonucu ile başvuru yapabilirler. Yabancı uyruklu adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan bir önceki yılın ÖSYS sınavlarına katılan ve başvurulan programın puan türünde o yılın taban puanına sahip olan adayların, ÖSYS sınav sonuç belgesini sunmaları gerekir.

 

Lise not belgesinin aslı (transkript)

Adayların eğitim gördükleri lisede aldıkları dersleri ve notları gösteren, Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkripti kapalı zarf içinde başvuruda sunmaları gereklidir.

 

Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

Mezun adayların lise diploması fotokopisini, henüz lise diplomasını alamamış olan adayların ise geçici mezuniyet belgesinin fotokopisini başvuruda sunmaları gereklidir.

 

İngilizce dil yeterlik belgesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. İngilizce dil seviyesi yeterli olan adayların, İngilizce yeterliklerini Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde belgelemeleri gerekir. İlgili Yönetim Kurulları başvuru esnasında İngilizce yeterliğe sahip olunması koşulunu ÜYK onayıyla getirebilir. (Bkz. başvuru koşulları tablosu). Adaylardan, İngilizce dil seviyelerinin yeterli olduğunu Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, yerleştirildikleri programlara kayıt yaptırabilirler. Yeterli İngilizce dil seviyesine sahip olmayan adaylar Yabancı Diller Yüksekokulu’nda dil hazırlık sınıfına alınırlar.

Senato tarafından kabul edilen İngilizce Dil Yeterlik Sınavları:

BUEPT:

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlik Sınavı
BUEPT sınavı hakkında YADYOK web sayfasından bilgi alınabilir. (http: //www.yadyok.boun.edu.tr)

TOEFL®

TOEFL® (PBT) 550, TWE 4.5

TOEFL® (IBT)   79, TWE 22

Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

IELTS :

IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5
Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

 

Amaç Yazısı (Statement of Purpose)

Programa katılma amacını belirten İngilizce olarak yazılmış bir amaç yazısı sunulmalıdır.  

 

Pasaport Fotokopisi

Yabancı uyruklu adayların pasaport fotokopisini başvuruda sunmaları gerekmektedir.

 

Başvuru ücreti  

Başvuru ücreti her bir program için 100 Є (Euro) veya Merkez Bankası kuru üzerinden Türk Lirası karşılığıdır. Başvurulacak her program için ayrı bir başvuru ücreti ödemesi gerekir. Başvuru ücreti dekontu başvuruda sunulmalıdır.

Başvurulacak program kontenjan açmışsa ve başvuru koşulları sağlanıyorsa başvuru ücreti yatırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru ücreti iadesi yapılmayacaktır.

Banka Hesap Numarası:

Türk Lirası (TL) için;
Garanti Bankası
Boğaziçi Üniversitesi Şubesi
Hesap Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hesap No: 6299738
IBAN:TR65 0006 2000 3030 0006 2997 38

Euro (€) için;
Garanti Bankası
Boğaziçi Üniversitesi Şubesi
Hesap Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hesap No: 9002985
IBAN:TR46 0006 2000 3030 0009 0029 85

(Başvuru ücreti hiçbir şekilde iade edilmez)

 

Başvuru adresi:

Boğaziçi Üniversitesi
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
34342
Bebek/İstanbul

Tel: +90 (212) 359 44 08
Faks: +90 (212) 287 09 43
E-Posta: registr@boun.edu.tr