Kabul ve Kayıt

Kabul kararı 25 Ağustos 2017 tarihinde üniversite web sayfası www.boun.edu.tr duyurular bağlantısında  ilan edilir.  

Kabul edilen adaylar 5-6 Eylül 2017 tarihinde üniversiteye kayıt işlemini şahsen Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü' ne gelerek tamamlarlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.

Öğrencinin intibak işlemi, kabul edildiği program tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.