Nasıl başvurabilirim?

 

 
Başvuru Adresi

Boğaziçi Üniversitesi
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
34342
Bebek/İstanbul
Tel: +90 (212) 359 44 08
Faks: +90 (212) 287 09 43
E-Posta: registr@boun.edu.tr