Kabul ve Kayıt

Kabul kararı 3 Eylül 2018 tarihinde üniversite web sayfası www.boun.edu.tr duyurular bağlantısında ilan edilir.  

Öğrencinin intibak işlemi, kabul edildiği program tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Adaylar 4-5 Eylül 2018 tarihinde bölüm değişikliği için kayıt işlemini şahsen Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü' ne gelerek tamamlarlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.