Nasıl başvurabilirim?

Başvuru koşullarını sağlayan adayların,  Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne başvuru formu ile birlikte başvuru belgelerini başvuru süresi içinde teslim etmeleri gereklidir.

Posta ile yapılacak başvurular, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne başvuru süresi içinde ulaştırılmalıdır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Adaylar, eğer başvurmak istedikleri programların başvuru koşullarını sağlıyorlarsa başvuru yapabilirler.

Birden fazla programa başvuru yapacak adayların, her program için ayrı bir başvuru dosyası hazırlaması gerekir.

Öğrenim ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İletişim için:

Nilüfer Kırıcı
Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü
Tel: +90-0212-359 70 92
E-posta: nilufer.kirici@boun.edu.tr

Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Tel: +90-0212-359 48 81
E-posta: admissionsoffice@boun.edu.tr


Kabul Kararı

Başvuruda bulunan adayların kabul kararları, Üniversitemiz web sayfası Duyurular başlığı altında ilan edilecektir.